Za poslednju planiranu malu hidroelektranu (MHE) na reci Veliki Rzav nije podnet za izdavanje građevinske dozvole, niti za produženje lokacijskih uslova koji su prestali da važe u martu ove godine, potvrdila je uprava Opštine Arilje, objavila je danas Svetska organizacija za prirodu (WWF).

Time je, kako je istaknuto, spašeno oko 55 kilometara toka Velikog Rzava od izgradnje MHE, sve do hidroelektrane Svračkovo, kao i dalja degradacije ove reke.

Navedeno je da ove vesti dolaze više od godinu nakon odluke Skupštine opštine Arilje, kojom je zaustavljeno izdavanje bilo kakvih dokumenata za izgradnju MHE na teritoriji opštine.

MHE Visoka je bila jedini objekat na Velikom Rzavu koji je bio u proceduri ranije, a koji nije mogao da bude obuhvaćen ovom odlukom iz marta 2020. godine, pa je stoga, kako je objašnjeno, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), na inicijativu WWF Adrije, podneo Opštinskoj upravi za poništenje lokacijskih uslova.

„RERI je još 2020. godine podneo zahtev za poništenje lokacijskih uslova, smatrajući ih nezakonito izdatim. Nakon skoro dve godine od prethodnog izdavanja lokacijskih uslova, dobili smo potvrdu Opštinske uprave da u međuvremenu nije podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole, te su po sili zakona lokacijski uslovi prestali da važe”, objasnili su iz organizacije RERI.

Dodaje se da u skladu sa tim, u slučaju da investitor želi ponovo da realizuje ovu investiciju, bilo bi neophodno da opet prikupi dozvole i sva odobrenja nadležnih organa, koja prethode izdavanju lokacijskih uslova i da pribavi nove lokacijske uslove.

„U vezi sa našim podnetim zahtevom za poništavanje uslova, predmet se nalazi pred Upravnim sudom, s obzirom na to da nadležno Ministarstvo nije postupilo po našem zahtevu, jer nije u zakonskom roku na njega odgovorilo”, naveli su iz organizacije RERI, a prenosi Beta.

Podseća se da je Veliki Rzav reka od izuzetnih pejzažnih i biodiverzitetskih vrednosti, te da je Zavod za zaštitu prirode Srbije takođe to prepoznao, kada je 2018. godine, na inicijativu Ekološkog udruženja „Rzav”, uvrstio područje Velikog Rzava u Program zaštite prirodnih dobara.

Studija zaštite trebalo bi da bude završena do kraja ove godine, čime bi se reka i okolno područje proglasili Specijalnim rezervatom prirode „Veliki Rzav”.

Ukazano je da je izuzetna vrednost ovog područja razlog zašto je Veliki Rzav uvršten i u inicijativu o trajnoj zaštiti reka koju vode WWF Adria i TNC (The Nature Conservancy), u saradnji sa Ekološkim udruženjem „Rzav”.

Tokom godine su za te potrebe izvršene i detaljne hidrobiološke analize koje su utvrdile prisustvo retkih i vrednih biljnih i životinjskih vrsta u samoj reci, čime se podstakla potreba zaštite.

„Zaštita Velikog Rzava direktan je doprinos države strategijama Evropske unije, ali i Zelenoj agendi za Zapadni Balkan kojom se naglašava potreba povećanja procenta zaštićenih područja. Istaknuta je i važnost očuvanja reka i drugih vodnih resursa, kako u kontekstu zaštite prirode i sigurnosti građana, tako i u borbi protiv klimatskih promena”, naveli su iz WWF Adrije, TNC-a i Ekološkog udruženja Rzav.

Oni se nadaju da je Veliki Rzav tek prva reka u nizu u Srbiji čije će vrednosti biti prepoznate i zaštićene od strane relevantnih institucija.
politika.rs/

Vezane objave