Beograd – Spasilački centar Srbije je ponudio pomoć Republici Hrvatskoj koju je prije 3 dana potresao jak zemljotres napravivši veliku materijalnu štetu i nažalost veliki broj poginulih.

Spasilački centar Srbije je nakon razgovora sa Direkcijom Civiline zaštite Republike Hrvatske ponudio pomoć u ljudstvu tj.spasiocima, kao i pomoć u slanju teške mehanizacije sa timom čija je uža specijalnost čišćenje ruševina.
Img 9153f92ff97d0cbe6b58eb4974080ec9 V
Republika Hrvatska se zahvalila na velikoj i nesebičnoj pomoći Spasilackom centru Srbije i njihovoj zemlji Republici Srbiji u ovim po njih zaista teškim momentima i ukoliko im u narednim satima bude potrebna pomoć, aktiviraće specijalističku jedinicu Spasilačkog centra Srbije za čišćenje ruševina.

Načelnik Spasilačkog centra Srbije, Vojkan Krstić, je u svoje lično ime i u ime Spasilačkog centra Srbije izjavio saučešće porodicama poginulih kao i svim građanima Republike Hrvatske na velikim gubicima i strašnoj katastrofi koja ih je pogodila.
Img 0a6f73d1993a728275abf30df48a3f08 V
Timovi Spasilačkog centra Srbije su u pripravnosti i spremni da odmah krenu kada im se uputi poziv od strane Direkcije Civilne zaštite Republike Hrvatske.

Vojkan Krstić