Na području opštine Foča više sela i dalje je odsječeno zbog visokog snijega, a opštinske zimske službe danas su čistile lokalne puteve u Zakmuru, Livadama, Orahovu i Jeleču, dok je sutra u planu čišćenje puteva na području Zavaita i Meštrevca.

Nastavljeno je i čišćenje gradskih saobraćajnica i trotoara.

Osim gradskih i prigradskih saobraćajnica, očišćeni su i lokalni putevi za Prevrać, Brusna, Jošanicu, Vrantegove, zatim put od Miljevine preko Daničića do Kozje Luke, te od Kozje Luke preko Kamena do Rječice, navode iz Opštinske uprave.

Sutra će se čistiti pravac od Zavaita do Zlatnog Bora, kao i put Borje- Meštrevac, te Luće-Štavanj.

Uz svu raspoloživu mehanizaciju preduzeća koja su za ove radove odabrana javnim pozivom, opština je angažovala i dodatnu mehanizaciju više privatnika.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Ranko Popović kaže da se čisti po prioritetima, a da je prvog dana, u subotu, zbog velikog intenziteta padavina tokom cijelog dana, čišćenje snijega bilo veoma otežano.

On navodi da sa terena neprestano stižu pozivi, te da je bilo i mnogo klizišta gdje je, takođe, upućena mehanizacija, a opština je nastojala da reaguje i u svim slučajevima kada je potrebno obezbijediti prilaz bolesnim licima.

Opština je i ovaj put obezbijedila naftu za više mjesnih zajednica koje imaju svoju mehanizaciju, obično traktor sa grtalicom.

Jedno od takvih sela gdje se mještani organizuju, uz podršku opštine, je i Mazoče, ali ovaj put zbog visokog snijega seoska mehanizacija nije bila u stanju da očisti put.

“Nemoguće je da očiste svojom mašinom putni pravac prema Mazoču, jer je snijeg 60 centimetara i više. Zatražili su veću mašinu i to će nam biti sljedeći pravac koji treba da uradimo”, rekao je Popović.

Opština Foča i inspekcijske službe pozvale su zajednice etažnih vlasnika, vlasnike trgovačkih radnji, ugostitelje, vlasnike kuća i drugih privatnih objekata da očiste snijeg ispred svojih prostora, uz podsjećanje da je to zakonska obaveza.

Upozoreno je i da se snijeg obrušava sa krovova i da treba biti oprezan.

(Foto: Facebook)